Copyright: Tegnestuen Per Stenbøg aps

Tegnestuen er ejet af Per Stenbøg, der er uddannet tømrer, bygningskonstruktør og master i Universelt Design og Tilgængelighed. 


Tegnestuen beskæftiger sig med nybyggeri, om- og tilbygninger, energirenovering og handicapombygninger, fredet byggeri og kirker og præstegårde mm. 


Med udgangspunkt i min faglige baggrund og grundliggende ønske om altid at søge efter de bedste løsninger, som er bygbare og vedligeholdelsesegnede, veldokumenterede og afprøvede. 


Jeg deltager løbende i efteruddannelse for at holde min viden ajour, ligesom jeg løbende fungerer som censor for bygningskonstruktøruddannelsen.  


Tegnestuen er medlem af forskellige interesseorganisationer, blandt andet: 

Historiske Huse - Byggesocietetet - TRÆ-information. 


Tegnestuen er etableret i år 2000 og har fungeret i samme selskab i alle årene.


Om tegnestuen


Tilbygning med kviste, tilpasset bygningens arkitektur, beklædt med kobber


Hvorfor vælge Tegnestuen Per Stenbøg?


Fordi det er et lille seriøst firma med høj moral og god kvalitet. Du får fat i den samme person hver gang, og service og overholdelse af aftaler sættes meget højt.


Opgaverne løses med deltagelse fra andre rådgivere, hvis det er hensigtsmæssigt, og nødvendigt i forhold til gældende love og regler. Igennem årene har Tegnestuen løst en del forskellige opgaver med tilknytning af andre rådgivningsfirmaer og kan derfor tilbyde totalrådgivning via samme kontaktperson.


Tegnestuen har lokal forankring og kender de lokale håndværksvirksomheder og myndigheder og kan dermed rådgive kunderne bedst muligt.


Bevaringsværdig bygning i Næstved under restaurering