Copyright: Tegnestuen Per Stenbøg aps

Drift- og vedligeholdelse af en bygning er mange ting. I al sin enkelhed går det ud på at holde bygningen funktionsdygtig, og sikre at den ikke mister sin værdi. Men der er risiko for at skade sin ejendom ved forkert vedligeholdelse. 


Ældre bygninger fra før 1960 kræver særlig viden om materialer og byggeskik. Endvidere kræver det viden om byggestilen og respekt for detaljen, så man ikke ubevidst kommer til at skade sit hus med forkerte materialer og tilføjelser, som ikke passer til byggestilen. 


Ved et hvert nybyggeri bør man tænke på drift- og vedligeholdelse, allerede inden byggeprojektet bliver realiseret, for med rigtige materialevalg og holdbare kon-struktioner, kan der spares mange ressourcer på den fremtidige drift og vedligeholdelse. Og med et nyt hus bør også følge en vedligeholdelsesmanual, som når man køber ny bil.


Når man overtager en eksisterende bygning, gælder det om for ejeren at få et godt overblik over vedli-geholdelsestilstanden, for at kunne tilrettelægge vedligeholdelsen rigtigt. Det er fx vigtigt at vide, hvor lang tid taget holder tæt. Om der er uhensigtsmæssige konstruktioner på grund af byggesjusk. 


Er huset født med stort udhæng og eternittag  - eller er der ændret på husets originale udseende ?


Kan det betale sig at male vinduerne, og med hvilken maling ?


- Hvornår har du egentlig fået uvildig rådgivning om maling?


I mange tilfælde kan det faktisk godt betale sig at bevare de gamle vinduer, men det kræver en faglig, uvildig vurdering.


Jeg tilbyder at udføre en tilstands-vurdering og forslag til drift og vedligeholdelse af bygningen. I forbindelse med gennemgangen af bygningen gennemgås ideer til energibesparelser og evt. tilbage-føring af ejendommen til sin oprindelige stil.


Linoliemaling

Linoliemaling anbefales til behandling og vedligeholdelse af oprindelige vinduer af god kvalitet. Linolie har den naturlige egenskab, at den udvider sig, når den tørrer, og det betyder at eventuelle fugtlommer i træet udfyldes af olien. Samtidig vil vejrligets slid på overfladen betyde, at malingslaget år for år slides og bliver tyndere. Således skal man ikke slibe alt malingen af, før der behandles igen, som det er tilfældet med vandbaserede malinger og træbeskyttelser.


Emnet er meget interessant og jeg kan henvise til fx linolie.dk samt Bygningsbevaring.dk og Bevardithus.dk

Vedligeholdelse og Restaurering